Na svetu je toliko različnih držav, toliko krajev, v katere radi zahajamo, pa vendar je domovina le ena sama. Kaj pa pravzaprav je domovina? Je to država, v kateri smo se rodili ali država, v kateri živimo? Zame je domovina tam, kjer je moje srce, kjer so ljudje, ki mi veliko pomenijo, kjer se dobro počutim, kamor se vedno rada vračam in kjer se počutim doma. Slovenci smo znani po tem, da se neprestano pritožujemo nad delovanjem države, nad politiki, službo in nikoli nismo zadovoljni s svojo domovino. Vsi odhajamo na dopuste v tujino, saj pravimo, da nam je tam bolj všeč, a na koncu se vsi vračamo domov z mislijo: »Povsod je lepo, a doma je najlepše«. Kakšna pa bo naša domovina čez petindvajset let?

Slovenija je majhna država in v svetu nima prav velikega vpliva, a kljub temu se lahko pohvalimo z mnogo stvarmi. Večina ljudi po svetu nas prepozna predvsem po naših izjemnih športnikih, kot so Tina Maze, Anže Kopitar, Goran Dragič in še veliko drugih. Mislim, da bo šport v naši domovini še dolgo zelo pomemben in cenjen. Tudi naši podjetniki in inovatorji so zelo uspešni. Izdelki iz Rogaške Slatine krasijo domove po celem svetu, Pipistrelova letala pa se prodajajo za med. Naša domovina ni ena izmed svetovnih velesil,  kljub temu pa imamo veliko ljudi, ki so za uspeh pripravljeni trdo delati in s tem našo domovino krepijo v gospodarskem razvoju. V prihodnosti se bodo razmere še precej spremenile in najverjetneje se bo Slovenija precej razvila, tako na gospodarskem kot na drugih področjih.

Najlepša v Sloveniji pa je naša narava. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, saj več kot polovico naše domovine prekrivajo prečudoviti gozdovi. Imamo zelo razgiban relief in ogromno naravnih bogastev, ki privlačijo turiste s celega sveta. Te naravne dobrine pa bomo morali ohranjati in skrbeti, da ne bo Slovenija postala onesnažena, saj večino naravne dediščine izkoriščamo v turistične namene, kar je dobro za gospodarstvo, vendar pa zaradi tega okolje postaja vse bolj onesnaženo. Tega se zaveda vse več Slovencev, ki si želijo ohraniti naravo lepo in čisto tudi za prihodnje generacije. V ta namen se organizira tudi ogromno akcij, ki ozaveščajo ljudi o pomembnosti čistega okolja. Slovenci se dobro zavedamo tudi pomena zdrave in ekološko pridelane hrane. Vse več ljudi v trgovinah kupuje ekološke izdelke, zelenjavo in sadje kupujejo na tržnicah z domačo hrano, skoraj vsaka družina pa ima za hišo tudi majhen vrtiček, na katerem si pridelujejo domačo zelenjavo. Zavest o varovanju okolja in zdravem načinu življenja bo v prihodnosti še pomembnejša, kot je danes, in mislim, da se ljudje tega zavedajo že zdaj. Upamo lahko, da bo naša narava tudi čez več desetletij tako lepa kot je sedaj, če ne celo še lepša, in da jo bomo ljudje znali ohranjati lepo in čisto.

Mladi v Sloveniji dobijo premalo možnosti za zaposlitev. Veliko mladih po študiju odide v tujino, kjer si poiščejo delo. V Sloveniji imamo veliko visoko izobraženega kadra z velikim potencialom, ki pa ne dobi priložnosti za zaposlitev zaradi pomanjkanja delovnih mest in odhaja na delo v tujino. Mislim, da se bo to v nadaljnje še nekoliko spremenilo in da se bomo Slovenci v prihodnosti zavedali, kako je mlad kader pomemben za razvoj naše domovine. Večkrat slišimo, da bo v prihodnosti delovne sile premalo, zato mislim, da bodo tudi mladi lažje našli zaposlitev in da bo njihovo znanje bolj cenjeno.

Vse več podjetji v Sloveniji je v lasti tujcev. Velikokrat v poročilih slišimo, da so tujci kupili še kakšno slovensko podjetje. S tem se izgublja tudi slovenski jezik. V podjetjih govorijo večinoma samo še angleško in sploh ne uporabljajo več slovenščine, česar bo v prihodnje vse več in več. Mislim, da se bo slovenščina skozi leta kar precej spremenila. Prevzeli smo že veliko besed iz angleščine in drugih tujih jezikov, medtem ko naša narečja počasi zamirajo in se vse manj pogosto uporabljajo. Najverjetneje se čez več desetletij narečja ne bodo več tako razlikovala med seboj in ne bodo več tako pestra kot so danes, saj jih uporablja vse manj ljudi.

Ne prevzemamo pa samo besed, tudi navade in običaje prevzemamo od tujcev. Medtem ko so nekateri slovenski običaji že skoraj pozabljeni, v Sloveniji sprejemamo vse več tujih običajev, kot je na primer noč čarovnic. Veliko teh praznikov pa je le tržna niša za trgovce. Vesela pa sem, da se vse več poudarka daje ohranjanju našega kulturnega izročila, zato sem prepričana, da  nekaterih običajev  tudi čez več deset let ne bomo kar pozabili, saj nam kot narodu veliko pomenijo.

Slovenci bi se v prihodnosti morali bolj zavedati tudi svoje zgodovine, saj je Slovenija nastala zaradi narodno zavednih ljudi, ki so skrbeli za obstoj naše skupnosti in kulture in niso takoj podlegli vplivom tujcev. Bolj bi morali ohranjati tudi našo pristno kulturo, naše navade in običaje, ki so jih ljudje praznovali več stoletij in dati več priložnosti mladim, saj pravijo, da ˝na mladih svet stoji˝.

Slovenija se bo v petindvajsetih letih kar precej spremenila, tako kot tudi ostale države. Tudi moje življenje se bo do takrat spremenilo, najverjetneje bom živela drugje in drugače, a svojo domovino bom imela še vedno zelo rada, saj je moj dom in mi veliko pomeni.

 

Zala Stražišar, 8. a

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek