PRESENT PERFECT – problem ali izziv?

Da ga bomo bolje zaznali, razumeli in sprejeli ter začeli tudi sami uporabljati, si poglejte nekaj primerov.

Nato pa vaja, drill: http://www.agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

https://www.youtube.com/watch?v=VZ0Tf9f6pEY