V petek, 7.4., se bomo z učenci odpravili  v Ljubljano.  Otroci naj bodo v šoli do 8.00, povratek je predviden približno ob 13.15. Učenci bodo spoznali Staro Ljubljano in se povzpeli z vzpenjačo na grad. S seboj naj imajo nahrbtnik, v katerega bo šla šolska malica, dodatna pijača, pisalo ter podlaga za pisanje (kartonska mapa ali velik zvezek). Stroške ogleda (vzpenjača 3 evre), vodenje 1,5 evra in prevoza  bomo prišteli položnici za malico.

 

Julija Bombač