V četrtek, 4. 5. 2017, se za učence 6. in 9. razreda začne nacionalno preverjanje znanja.

4. 5. 2017 pišejo NPZ iz slovenščine,

v ponedeljek, 8. 5. 2017, NPZ iz matematike,

v sredo, 10. 5. 2017,  pišejo učenci 6. razreda angleščino, učenci 9. razreda pa biologijo.

Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30.

Šestarji in devetarji pridejo na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberejo v jedilnici.

Ostali učenci spremljajte objave nadomeščanj na oglasnih deskah. Od tretje ure dalje poteka pouk za vse po običajnem urniku.

Vsem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Pomočnica ravnateljice, Irena Mele