V sredo, 10. 5. 2017, pišejo učenci 9. razreda  NPZ iz biologije, učenci 6.razreda pa NPZ iz angleščine.

Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30.

Šestošolci in devetošolci pridejo na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberejo v jedilnici.

Ostali učenci spremljajte objave nadomeščanj na oglasnih deskah. Od tretje ure dalje poteka pouk za vse po običajnem urniku.

Vsem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Pomočnica ravnateljice, Irena Mele