IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, III. triada 2017/2018

Izbrani šport nogomet (7. razred)
Obdelava gradiv les (7. razred)
Nemščina I (7. razred)
Šport za zdravje (8. razred)
Poskusi v kemiji (8. razred)
Nemščina II (8. razred)
Šport za sprostitev (9. razred)
Kemija v življenju (9. razred)
Načini prehranjevanja (9. razred)
Nemščina III (9. razred)

 

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, II. triada 2017/2018

Nemščina (4. razred)
Šport (4., 5. in 6. razred)
Nemščina (5. razred)
Tehnika (6. razred)