SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA, SVET (učbenik str. 56 – 69)

 1. Opiši nastanek in širjenje EU.
 2. Kdaj je bila podpisana Maastrichtska pogodba? Razloži njen pomen.
 3. Zakaj so se evropske države začele združevati v EU?
 4. Naštej ključne institucije EU in njihove naloge (Evropski svet, Evropski parlament, Evropska komisija, Evropsko sodišče, Svet centralne banke).
 5. Navedi, v katerih telesih ima Slovenija svoje predstavnike. Koliko?
 6. Kdaj je Slovenija postala članica EU?
 7. Naštej prednosti vstopa Slovenije v EU.
 8. Naštej slabosti vstopa Slovenije v EU.
 9. Katere priložnosti EU ponuja mladim?
 10. Kdaj in s kakšnim namenom je Slovenija postala članica OZN?
 11. Kdaj in s kakšnim namenom je Slovenija postala članica NATO?
 12. Kdaj in s kakšnim namenom je Slovenija postala članica OECD?
 13. Naštej, katere prednosti prinaša Sloveniji članstvo v velikih skupnostih.
 14. Kako članstvo v EU vpliva na naše vsakdanje življenje?

 

SVETOVNA SKUPNOST (učbenik str. 79 – 102)

 1. Razloži pojem globalizacija, gospodarska globalizacija, kulturna globalizacija.
 2. Kaj omogoča globalizacijo?
 3. Naštej globalne probleme. Opiši jih. Kako lahko pomagaš?
 4. Razloži pojme: begunec, migrant, podnebne spremembe, obnovljivi viri, svetlobno, kosovno onesnaževanje.
 5. Naštej nekaj vzrokov in pričakovanih posledic podnebnih sprememb.
 6. Kaj je Kjotski protokol in o čem govori?
 7. Kaj je trajnostni razvoj?
 8. Naštej in opiši nekaj ciljev trajnostnega razvoja.

 

Nastanek EU https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug

Kako država postane članica EU https://www.youtube.com/watch?v=4xuW8PsxGaQ

Evropski parlament https://www.youtube.com/watch?v=B0Cbyb7Awqo

Kaj dela predsednik EU https://www.youtube.com/watch?v=BybpsZo7QUM

Evropski poslanec https://www.youtube.com/watch?v=3kbolHftkXI

Evropska komisija https://www.youtube.com/watch?v=WU5axRQehvg

Volitve poslancev v evropski parlament https://www.youtube.com/watch?v=dEkAG1vgoQw

10 let Slovenije v EU https://www.youtube.com/watch?v=6pcOOsHd5aY&t=13s

Od kod denar EU? https://www.youtube.com/watch?v=tr6KufKr9l8&t=32s

Kaj je OZN? https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8

Kaj je globalizacija https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo

Kitajska omilila politiko enega otroka https://www.youtube.com/watch?v=GD3mDsGbj2Q

Val beguncev https://www.youtube.com/watch?v=V91Ja-IDqAc

Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnem razvoju https://www.youtube.com/watch?v=90zvkY4ZfUc

Dve stopinji https://www.youtube.com/watch?v=Ix4lNOMr_ts

Podnebne spremembe https://www.youtube.com/watch?v=VWOHVc7G-UI