Učenca Tia Vukelič in David Pivk sta se udeležila Petkovškove likovne kolonije na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Namen kolonije je ustvarjalno srečanje likovno nadarjenih učencev osnovnih šol ter oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom ter njihovih mentorjev.