Liza Perko in Miloš Aleksić sta 24. maja 2017 na Državnem srečanju mladih zgodovinarjev na POŠ Vrhpolje pri Moravčah predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Prazniki v šolstvu nekoč in danes – primerjava. Skupaj z Gregorjem Godešo, Tjašo Milovanovič, Katjo Obreza Uršič in Anjo Peternelj sta raziskovala, kako so potekala decembrska praznovanja na naši šoli nekoč in danes.

Učenci so za raziskovalno nalogo prejeli SREBRNO PRIZNANJE.

ISKRENE ČESTITKE!

Mentorica: Jolanda Cerkvenik