Od torka, 6. 6. 2017, do četrtka, 8. 6. 2017, bo RIC omogočil staršem in učencem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov.

Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Učenci bodo z dosežki seznanjeni v torek v šoli, kjer bodo z učitelji predmetov, ki so se preverjali, pregledali pravilnost vrednotenja. Možne napake in pripombe bo vodstvo šole posredovalo RIC-u.

Če starši nimate možnosti dostopati do zgoraj navedene spletne strani, si dosežke otrok po predhodni najavi razredničarki lahko ogledate v šoli v sredo, 7. 6. 2017, ob 13.30  v računalniški učilnici.

Pomočnica ravnateljice, Irena Mele