Na OŠ Rakek je letos že drugo leto potekal nacionalni Unesco projekt z mednarodno udeležbo Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

Učenci so se skozi celotno šolsko leto ukvarjali z dediščino svojega kraja preko sodelovanja Unesco MP in njihovega projekta PRYDE (PRromocija DEdiščine z generacijo Y). Vstavitev Rakeka in okolice v mobilno aplikacijo PRYDE bi bila za našo šolo velik dosežek, saj bi tako resnično pripomogli k turističnemu razvoju svojega kraja.

Dediščino, tako snovno kot nesnovno, so spoznavali vsi učenci naše šole preko različnih dejavnosti celo šolsko leto. Učenci prve triade so pobliže spoznali čebelarstvo in folkloro,  druga triada domačo obrt, sedmi in osmi razred pa je raziskoval naravno dediščino Cerkniškega jezera. Učenci  8.r in vsi, ki so bili vključeni v izbirni predmet turistična vzgoja, pa so se v okviru projektnega dneva kot novinarske ekipe, vsaka s svojo nalogo, podali na teren na lov za informacijami. S pomočjo zunanjih sodelavcev, turističnih vodnikov in domačinov so raziskovali kulturno in naravno dediščino Rakeka in bližnje okolice, zgodbe kraja, kulinariko, tradicijo in tradicionalne dogodke. Za lažje delo smo se posladkali s palačinkovo potico, ki so nam jo pripravili v kulinarični delavnici in poizkusili med iz čebelnjaka Čebelarskega društva Rakek. Vse pridobljene informacije so učenci zapisali v obliki novice, jo opremili s fotografijami in poslali na Unesco mladinsko platformo, kjer jih bodo uredili in vstavili v mobilno aplikacijo.

Prispevke si lahko ogledate na  povezavi  Prispevki projektnega dneva .

Projekt smo maja začinili z vključitvijo učencev mednarodne šole iz Švice. V okviru slovensko – švicarske izmenjave so jih naši osmarji, kot turistični vodniki za en dan, popeljali po Rakeku in jim razkazali kulturno in naravno dediščino kraja: Rakov Škocjan, cerkev, grobnico, spomenik …

Tudi učence in spremljevalce iz Bolgarije, Romunije in Grčije v okviru projekta ERASMUS+ smo seznanili z nekaterimi dejstvi o naši preteklosti; izdelovali in barvali so panjske končnice, pletli košare ter obiskali Cerkniško jezero in maketo.

V projekt so se vključile tri okoliške osnovne šole: OŠ Cerknica, OŠ Stari trg, OŠ Postojna in Vzgojni zavod Planina ter devet Unesco ASP šol in en Unesco vrtec.

Kako je projekt zaživel po drugih šolah, pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

http://www.o-hsmerekar.lj.edus.si/spoznavam-preteklost-razumem-sedanjost-gradim-prihodnost/

http://www.ospesnica.si/index.php/sola-splosno/projekti-dogodki

http://www.ostrojica.si

http://www.o-negova.ms.edus.si/piwigo/index.php?/category/218

http://www.os-cirkovce.si/2017/06/08/okopali-smo-krompir/

http://www.os-cirkovce.si/2017/03/30/sadili-smo-krompir/

http://www.vz-planina.si/index.php/dogodki/178-naravoslovni-dan-znana-in-neznana-planina

OŠ Stari trg pri Ložu

Strmca

O nas so pisali:

www.czs.si