Učenci sedmega in osmega razreda se imajo možnost vključiti v pripravo na mednarodno izmenjavo s Švedsko. Sodelovali bomo z osnovno šolo Grindskolan iz Norrtälja na Švedskem. Učenci bodo pri interesni dejavnosti pripravljali gradiva, s katerimi bodo svojim vrstnikom na Švedskem poskušali čim bolje predstaviti sebe in življenje pri nas, našo državo, kulturo, tradicijo, navade, jezik in še kaj. Fotografirali bodo, snemali video, ustvarili filmček, zbrali zanimive pisne prispevke in predstavitve. Aktivno bomo zbirali sredstva za mednarodno izmenjavo: organizirali bomo akcijo zbiranja starega papirja, izdelovali bomo ustvarjalne in uporabne izdelke in jih ponudili na Miklavževem sejmu ter pripravili nastop z gostom. Decembra bomo krajane povabili na prireditev Prihod luči po švedski tradiciji praznovanja praznika svete Lucije. Pripravljali se bomo na sprejem švedskih vrstnikov, ki bo prvi teden junija 2018 na Rakeku, ter obisk Švedske v naslednjem šolskem letu.

 

Uvodno srečanje za učence, ki jih zanima sodelovanje, bo v petek, 8. septembra 2017, v času predure v predavalnici. Prihodnja srečanja bodo po dogovoru. Učenci, ki se zaradi drugih obveznosti ne bodo mogli udeležiti posameznega srečanja, o tem vnaprej obvestijo mentorico, po srečanju pa se pozanimajo o dogovorih in morebitnih nalogah.

Starši učencev, ki jih sodelovanje zanima, ste vabljeni na roditeljski sestanek za projekt Švedska, ki bo v četrtek, 14. septembra 2017, po oddelčnih roditeljskih sestankih 7. in 8. razreda.