Učenci, ki ste v prvem mesecu dokazovali visoko stopnjo razumevanja osnovnih struktur, zmožnost pravilne tvorbe in ustrezne rabe in imate dostop do interneta, lahko med 3. in 5. oktobrom naredite nalogo na naslednji način:

  • Na spletu obišči stran, ki ponuja primerne opise divjih živali: http://www.defenders.org/red-wolf/basic-facts.
  • V iskalniku Learn about: Select a species izberi živalsko vrsto, ki te zanima.
  • Skopiraj in natisni ali prepiši celotno besedilo BASIC FACTS ABOUT … Besedilo mora biti v zvezku (nalepljeno ali prepisano).
  • Besedilo preberi, označi in poišči pomen novih besed   izpiši v zvezek ali zapiši poleg besede v besedilu.
  • V povedih zapiši 2 zanimivi dejstvi, ki si jih želiš zapomniti in jih prebrati sošolcem.

Rok: četrtek, 5. oktober.

Učenci, ki morate še utrjevati redne strukture, boste med 3. in 5. oktobrom naredili naloge iz UČ, str. 22/1, 2.1, 3.1 (povedi glede na navodila ustrezno dopolnite in zapišite v ZV).