V četrtek, 12. 10. 2017, smo se v okviru 7. mednarodnega Unescovega projekta udeležili dogodka ob jubileju OŠ Griže Pletemo niti mreže. Sodelovali so učenci OŠ Rakek, in sicer: Nik Istenič, Primož Mekina in Klei Nagode. Na šolo smo prišli okoli 8.00 ure in se po malici in uvodnem pozdravu ravnateljice udeležili različnih tematskih delavnic. Nik se je odločil za fotografsko delavnico, Primož in Klei pa sta sodelovala v tehnični delavnici. Šola je sicer organizirala 17 delavnic, v katerih so udeleženci spoznavali pouk nekoč. Na dan dogodka so sodelovali tudi drugi Unescovi vrtci, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline. Dan smo zaključili z zaključno prireditvijo v telovadnici šole.

Naši učenci so zapisali:

V četrtek, 12.10., smo šli v Osnovno šolo Griže. Tam sem bil na fotografski delavnici. Bilo je zelo zanimivo, saj smo sami izdelovali fotografije na starodavni način. Ogledali smo si tudi več negativov in videli, kako so delovali stari fotoaparati in film. Bilo mi je zelo všeč in to bi z veseljem še enkrat ponovil.

Nik Istenič

V četrtek, 12. 10., smo se jaz, dva sošolca in učiteljica Tina udeležili Unesco dneva v OŠ Griže. Na razpolago smo imeli 17. delavnic. Te delavnice so bile primerjave o tem, kaj in kako so se otroci učili v šolah v starih časih. Jaz in Klei sva izbrala tehniško delavnico, Nik I. pa fotografsko delavnico. Midva s Kleijem sva delala tablice. Ne takšnih na dotik, ampak take, ki so jih uporabljali otroci v šoli včasih; z gobico, nanje pa so pisali s kredo. Učitelji so zelo lepo poskrbeli za nas z malico in kosilom. Preden smo pričeli, smo imeli malico. Po malici pa so nam učenci predstavljali šolo včasih, kako je bila stroga in natančna. Po predstavi so se pričele delavnice. Učitelji so naju prijazno sprejeli k delavnici tehnike. Vse so prikazali s PPT- predstavitvijo in nama razložili postopke. Najprej sva prebarvala ploščice s črno barvo, ki privlači magnete in nanjo lahko pišemo s kredo. Potem sva narezala paličice za okvir z električno žago. Spela sva okvir z močnejšim spenjačem za les in podobno. Potem sva okvir pobarvala z barvo. Nato smo skupaj speli in zlepili okvir in ploščico. Med ploščico in med okvir sva dala vrvico, ki je držala gobo, ta je zaradi lepila ostala na mestu. Potem sva na vrvico privezala gobico. Dali so nama kredo, s katero smo pisali. Potem sva šla v računalniško učilnico, kjer so vsakemu dali na listu naslikan kvadrat, vsak kvadrat ni imel drugačnega dela, vsaka stranica kvadrata je pomenila drug odgovor; A, B, C in D. Potem je projektiral vprašanja in zatem skeniral naše odgovore. Ko smo končali, smo šli na kosilo. Po kosilu smo imeli malo prostega časa. Zatem je bila zaključna prireditev. Dan ji bil zelo zanimiv in bi ga ponovil, tak način učenja mi je bil zelo všeč.

Primož Mekina