Učenci naše šole – tako kot otroci nasploh – čutijo veliko veselja do nastopanja na odru. Radi se preizkušajo in dokazujejo v igrah vlog. Prav zato je tudi v letošnjem šolskem letu na šoli aktivna dramska skupina Rakci, v kateri sodelujejo učenci 6.-9. razreda. Pripravili bomo dramski nastop, s katerim se bomo predstavili publiki v šoli in izven nje. Dramski krožek vodi učiteljica Mojca Podobnikar.