Učenci, postopoma se navajamo, kako govoriti o dogodkih v preteklosti in kako spraševati o nečem iz preteklosti.

Preden se lotimo še zanikanja in odločevalnih vprašanj ter kratkih odgovorov, utrdimo:

  • rabo glagola ‘biti’ v pretekliku past simple:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_were.htm

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3392

  • raba pravilnih glagolov v trdilnih povedih:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements.htm

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5114

  • trdilne povedi s pravilnimi in nepravilnimi glagoli:

http://www.english-room.com/pasttense_6a.htm

http://www.learn-english-online.org/Lesson29/TestIt/SimplePast.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements2.htm

http://esl.fis.edu/grammar/single/pastsimp1.htm

  • vprašanja z vprašalnicami:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?07

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/pastnq3.htm

Rešite vsaj po eno vajo iz vsakega sklopa. Če delate v paru, se po vsaki vaji zamenjajte v tipkanju.

Sami lahko izbirate še druge vaje:

https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html

http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/grammar/past_simple.htm