IRREGULAR VERBS: Povej osnovno obliko, past simple in pomen glagola:

  • dana je osnovna oblika, npr. beat, choose, get
  • dana je oblika za past simple, npr. forgot, grew, spoke
  • dan je pomen, npr. učiti/poučevati, zmagati, vedeti

 

PAST SIMPLE SENTENCES: Enostavne povedi povej po angleško (trdilne, nikalne, vprašalne z vprašalnico, ‘Yes/No’ vprašanja in kratke odgovore), npr.:

+        Prodali so njihov avto.

–         Živali je niso marale.

?        Kaj ste jedli?

?        Si naredil nalogo? – Ja, sem.

 

Past simple of ‘be’; jobs and occupations: What was he/she? What were they?

Teenagers’ lifestyles: Talk about popular activities for teenagers. Compare the lifestyles of Slovene teenagers to lifestyle of American teenagers.

New York – Answer the questions (vocabulary)

Jane Goodall – Answer the questions (vocabulary)

An interview:  the first days at school – Ask or answer the questions

From North to South – Answer the questions (vocabulary)

Talk about your last holidays: Where did you go? How did you travel? Where did you stay? What was the weather like? What did you do? Did you have fun? Do you want to go there again?

A visit to …  When was the last time you … ? When did you go? Who did you go with? What did you do there? Did you enjoy it? What did you do after the … ?