Teme za ustno ocenjevanje govorne zmožnosti pri angleščini v 6. razredu – od 5. 1. 2018 dalje (glede na predelano snov):

*What have you got? What haven’t you got?

*Talk about your family and relatives.

*Talk about your favourite thing.

**Describe a person’s appearance and personality.

**Talk about your country (pomagaj si z besedilom Slovenia)

*** What is ‘the UK’? (razloži, pomagaj si z besedilom iz UČ, str. 29)

*** Talk about Scotland. (UČ, str. 43)

*** Talk about Wales. (UČ, str. 43)

*** Talk about Northern Ireland. (UČ, str. 43)