Spoštovani starši,

na prvem roditeljskem sestanku smo se dogovorili, da bodo vaši otroci teoretični del kolesarskega izpita, ki zajema 10 šolskih ur, opravljali v popoldanskem času na matični šoli Rakek. Glede na dejavnosti, ki jih imajo vaši otroci v popoldanskem času, sem ugotovila, da se bom težko prilagodila vsem otrokom. Poleg tega pa je zraven računalniške učilnice kabinet, kjer poteka pouk glasbene šole. Spodaj je navedenih šest srečanj, ki so razporejena ob različnih dnevih v tednu. Le tako sem lahko preprečila večje izostanke vaših otrok od drugih dejavnosti. V teh šestih popoldnevih naj bi učenci pridobili znanje za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita, ki ga bomo izvedli preko računalnika.

Konec marca ali v začetku aprila bodo učenci opravljali teoretični del izpita.

KAJ?            Teoretični del kolesarskega izpita.

KDO?           Učenci 5. A in B razreda.

KJE?            Na matični šoli Rakek v kemijski učilnici C4 (zeleni hodnik) in v računalniški učilnici.

KDAJ?         Prva štiri srečanja od 16.30 do 18.00 ure  (peto in šesto srečanje od 16.00 do 18.15).

 

POTREBŠČINE:    Peresnica, barvice, lepilo v stiku, rabljen zvezek A4 format, ki ima vsaj 20 uporabnih listov.   

 

1. SREČANJE:  TOREK, 30. 1. 2018, od 16.30 do 18.00 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Opazovanje in analiza, Varno kolo, Prometni znaki

 

2. SREČANJE: PETEK, 9. 2. 2018, od 16.30 do 18.00 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Prometni znaki, Vožnja s kolesom

 

3. SREČANJE: TOREK, 13. 2. 2018, od 16.30 do 18.00 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Vožnja s kolesom, Prometna pravila

 

4. SREČANJE: PETEK, 2. 3. 2018, od 16.30 do 18.00 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Prometna pravila, Mimovožnja, Prehitevanje, Zavijanje, Prehod ceste čez železniško progo, Zunanji dejavniki

 

*5. SREČANJE: ČETRTEK, 8. 3. 2018, od 16.00 do 18.15 v računalniški učilnici

Učenci so razdeljeni v treh skupinah:

  1. skupina: od 16.00 do 16.45
  2. skupina: od 16.45 do 17.30
  3. skupina: od 17.30 do 18.15

VSEBINA: Prijava v spletno učilnico – podpora.sio.si/kolesar, Simulacija – testiranje kolesarjev

 

*6. SREČANJE: PONEDELJEK, 12. 3. 2018, od 16.00 do 18.15 v računalniški učilnici

Učenci so razdeljeni v treh skupinah:

  1. skupina: od 16.00 do 16.45
  2. skupina: od 16.45 do 17.30
  3. skupina: od 17.30 do 18.15

VSEBINA: Prijava v spletno učilnico – podpora.sio.si/kolesar, Simulacija – testiranje kolesarjev

*5. in *6. srečanje bo namenjeno utrjevanju in preverjanju znanja ter pripravi na izpit preko računalnika v računalniški učilnici.

 

Učiteljica: Anita Šen