Zaradi zasedenosti računalniške učilnice bo pouk TJA potekal kot običajno, v učilnici D5. Potrebujete vse pripomočke.