SPOŠTOVANI STARŠI!

 

V četrtek, 15. februarja 2018, bodo v času od 16. do 18. ure potekale redne mesečne govorilne ure.

V času govorilnih ur bo ob 17. uri v učilnici D3 potekal roditeljski sestanek 8. a razreda, na katerem bom predstavila učni uspeh razreda v prvem ocenjevalnem obdobju ter program dela do konca šolskega leta.

Ob 17.30 uri pa bo v predavalnici sestanek staršev učencev, ki so vključeni v mednarodni projekt Švedska.

Razredničarka: Jolanda Cerkvenik

Vabljeni!