Ob četrtkih bomo imeli v času predure v mesecu marcu in aprilu dodatno uro za pripravo na nacionalno preverjanje znanja iz angleščine.

Prvič se dobimo 1. marca.