V sredo, 21. marca 2018, bomo med razredno uro izpolnili vpisne liste.

S seboj imejte:

  • svoje osebne podatke (tudi EMŠO),
  • telefonske številke staršev,
  • naziv in naslov srednje šole, program, v katerega se vpisujete.

Vpisne liste boste nato odnesli domov in jih podpisane in pregledane s strani staršev vrnili do petka, 23. marca 2018, nato bom vpisne liste odposlala priporočeno s povratnico.

Tjaša Prudič, svetovalna delavka