Teme za ustno ocenjevanje (postopno, po obravnavanju teme pri pouku):

  • Daily routine: pripoveduj o poteku dneva – zase ali nekoga drugega (pazi na končnico!)
  • A typical teenager: pripoveduj, kaj velja za tipičnega najstnika – kaj počne, česa ne počne
  • Questions and (short) answers: sprašuj različne tipe vprašanj (glagol biti, imeti, present simple)
  • Scary things: povej, česa se ljudje bojijo, česa se bojiš
  • London: prosto pripoveduj ali odgovarjaj na vprašanja o tem mestu, pomagaj si z besedilom v UČ, na str. 51
  • Schools in Slovenia, the UK, Australia and the USA: prosto pripoveduj ali odgovarjaj na vprašanja o šolskih sistemih, pomagaj si z besedilom v UČ, na str. 65
  • Habits: pripoveduj o svojih dobrih in slabih navadah; kakšen si
  • Food and drink: pripoveduj o tem, kaj pogosto ješ in poimenuj hrano, jedi in pijače
  • A book summary: povej 5 – 10 povedi o vsebini knjige, ki si jo prebral-a v angleščini