Past actions – pripoveduj o dogajanju v določenem trenutku v preteklosti; navedi dogodek, ki je to dogajanje prekinilo, pripoveduj o tem, kaj si in nisi počel (storil) prejšnje dni. Ustrezno uporabi preteklika past continuous in past simple – pravilne in nepravilne glagole.

The present – odgovori na vprašanja o trenutnem dogajanju in običajnem načinu življenja. Ustrezno uporabi sedanjika present simple in present continuous.

Modern inventions – naštej pogoste moderne naprave, pripoveduj, kaj imamo v naših domovih, na osamljenem otoku ali ‘robinzonskih počitnicah’ pa ne.

Compare – primerjaj starejše naprave z modernimi, vreme pri nas in v nekem drugem podnebju, kraje in mesta, živali, šolske predmete, … z raznolikimi pridevniki. Ustrezno uporabi primernik, as … as in presežnik.

Whose is it? – role play – sodeluj v pogovoru o lastnini določenega predmeta, ustrezno uporabi svojilne pridevnike in svojilne zaimke.