Učenci obvladujete že veliko angleških časov. Če pri tvorjenju povedi in pri reševanju vaj s časi še niste povsem samostojni, vam bo morda koristila spodnja tabela:

ČASI_TABELA 7_manj besedila