V petek, 4. 5. 2018, pišejo učenci 6. in 9. razreda  NPZ iz slovenščine.

Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30.

Šestošolci in devetošolci pridete na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberete v jedilnici.

 

Ostali učenci spremljajte objave nadomeščanj na oglasnih deskah. Od tretje ure dalje poteka pouk za vse po običajnem urniku.

Vsem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Pomočnica ravnateljice Irena Mele