Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov …

Koordinatorica Unesco šole ostaja Martina Hiti.

V šolskem letu 2018/ 19 vodimo en potrjen Unesco projekt

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zeliščni koledar

(nacionalni projekt)

 

Marta Čuk

 

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
Meja – naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost

(mednarodni projekt Gimnazije Nova Gorica))

 

Lea Sterle

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

 

Tina Milavec

Menjam branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

 

Urška Lužar

Moder stol – nekdo misli nate

(nacionalni projekt OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)

 

Urška Lužar

Pošiljamo sapico prijateljstva

(nacionalni projekt OŠ Pesnica)

 

Urška Lužar

Otroštvo podaja roke mladosti

(nacionalni projekt OŠ Cvetka Golarja)

 

Urška Lužar

Moje pravice

(nacionalni projekt OŠ Frana Kranjca)

 

Petra Mikše

Jezero je – jezera ni 2019

(nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana)

 

Irena Peteh Kranjc

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

Svetovni dan Vodja obeležitve
8. september:

Svetovni dan pismenosti

E. Baraga, S. Meden
26. september:

Evropski dan jezikov

Aktiv tujih jezikov, aktiv ŠPO, OPB
10. oktober:

Svetovni dan otroka

aktiv OPB aktiv 1. triada Rakek
5. oktober:

Svetovni dan učiteljev

aktiv ŠPO, G. Prelesnik, mag. A. Knez
1.december:

Svetovni dan boja proti AIDSU

J. Cerkvenik, aktiv DSP
3. december:

Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami

aktiv ŠPO, OPB
8. marec:

Mednarodni dan žena

U. Lužar
22. marec:

Svetovni dan voda

aktiv 1. triade Rakek, Unec
27. marec:

Svetovni dan gledališča

M. Podobnikar

 

31. maj:

Svetovni dan športa

aktiv ŠPO