KAKO ZAPISATI:

Če imaš možnost, NATIPKAJ v WORDU, izberi eno od standardnih pisav za dokumente, velikost črk 14, med vrsticami naj bo DVOJNI RAZMIK (da lahko sproti popravim in je čitljivo). Dokument shrani v svoje dokumente, v novo mapo npr. TJA 7r. Dokument boš uporabil za popravo / končno verzijo. Besedilo NATISNI črno-belo, podpisano, in na listu oddaj.
Lahko napišeš osnutek tudi ‘na roko’, upoštevaj DVOJNI RAZMIK med vrsticami in podpisano oddaj na listu; za končno vezijo pa lahko izdelaš manjši plakat ali powerpoint – upoštevaj popravke.

V osnutek ne dodaj slik. Dodal jih boš v KONČNO, POPRAVLJENO VERZIJO.

Končni izdelek naj bo urejen, estetski. Priporočam, da na powerpoint ne pišeš besedila, projekcija naj vsebuje pretežno slike.

Izdelek bo točkovan (vsebina, jezikovna pravilnost, besedišče, upoštevanje rokov, izdelava), imel-a boš tudi ustno predstavitev. Merila so vidna v učilnici D5.

Na dan predstavitve zagotovo oddaj zapis besedila s podpisom (na listu).