DN za 2. skupino TJA: Zapiši temo za vsakega od ‘facts’ v zvezek.