TJA 6     USTNO OCENJEVANJE                                                                januar, februar 2019

  • Geography (besedišče – govori v povedih na primerih iz Slovenije)
  • Questions: What is …? Where is …? When is …? Why …? Who …? (ustrezno odgovori)
  • My family (čim več sorodstvenih razmerij, na primeru tvoje družine in sorodnikov)
  • What have you got? (Naštej čim več stvari, ki jih imaš v torbi in v peresnici. Odgovori na vprašanja o vsakdanjih predmetih.)
  • My favourite possession (opiši, uporabi pr idevnike; What is it? What’s it like? What has it got? What can you do with it?)
  • My favourite film, book, place (What is it? What is it like?)
  • My favourite / A person (Who is it? What is he/she like? Describe him/her. What can / do you do with him/her?)