Spoštovani starši,

na uvodnem roditeljskem sestanku smo se dogovorili, da bodo vaši otroci teoretični del kolesarskega izpita, ki zajema 10 šolskih ur, opravljali v popoldanskem času na matični šoli Rakek.  Spodaj je navedenih šest srečanj, ki so razporejena ob različnih dnevih v tednu, glede na želje vaših otrok. V teh šestih popoldnevih naj bi učenci pridobili znanje za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita, ki ga bomo izvedli preko računalnika.

Konec marca ali v začetku aprila bodo učenci opravljali teoretični del izpita.

KAJ?            Teoretični del kolesarskega izpita.

KDO?           Učenci 5. a in b razreda.

KJE?            Na matični šoli Rakek v kemijski učilnici C4 (zeleni hodnik) in v računalniški učilnici.

KDAJ?         Prva štiri srečanja od 16.00 do 17.30 ure  (peto in šesto srečanje od 16.00 do 18.15).

 

POTREBŠČINE:    peresnica, barvice, lepilo v stiku, rabljen zvezek A4 format, ki ima vsaj 20 uporabnih listov.   

 

1. SREČANJE:  TOREK, 29. 1. 2019, od 16.00 do 17.30 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Opazovanje in analiza, Varno kolo, Prometni znaki

 

2. SREČANJE: PONEDELJEK, 4. 2. 2019, od 16.00 do 17.30 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Prometni znaki, Vožnja s kolesom

 

3. SREČANJE: PETEK, 15. 2. 2019, od 16.00 do 17.30 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Vožnja s kolesom, Prometna pravila

 

4. SREČANJE: PONEDELJEK, 18. 2. 2019, od 16.00 do 17.30 v kemijski učilnici C4

VSEBINA: Prometna pravila, Mimovožnja, Prehitevanje, Zavijanje, Prehod ceste čez železniško progo, Zunanji dejavniki

 

*5. SREČANJE: PETEK, 8. 3. 2019, od 16.00 do 18.15 v računalniški učilnici

Učenci so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina: od 16.00 do 16.45
  2. skupina: od 16.45 do 17.30
  3. skupina: od 17.30 do 18.15

VSEBINA: Prijava v spletno učilnico – podpora.sio.si/kolesar, Simulacija – testiranje kolesarjev

 

*6. SREČANJE: TOREK, 12. 3. 2019, od 16.00 do 18.15 v računalniški učilnici

Učenci so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina: od 16.00 do 16.45
  2. skupina: od 16.45 do 17.30
  3. skupina: od 17.30 do 18.15

VSEBINA: Prijava v spletno učilnico – podpora.sio.si/kolesar, Simulacija – testiranje kolesarjev

*5. in *6. srečanje bo namenjeno utrjevanju in preverjanju znanja ter pripravi na izpit preko računalnika v računalniški učilnici.

 

Učiteljica: Anita Šen