USTNO OCENJEVANJE TJA 7. R                  JANUAR 2019                  PRIMERI

 

IRREGULAR VERBS – povej osnovno obliko, past simple in pomen glagola:

dana je osnovna oblika, npr. beat, choose, get

dana je oblika za past simple, npr. forgot, grew, spoke

dan je pomen, npr. učiti/poučevati, zmagati, vedeti

 

PAST SIMPLE SENTENCES: Enostavne povedi povej po angleško (trdilne, nikalne, vprašalne z vprašalnico, ‘Yes/No’ vprašanja in kratke odgovore), npr.:

+        Prodali so njihov avto.

–         Živali je niso marale.

?        Kaj ste jedli?

?        Si naredil nalogo? – Ja, sem.

 

Past simple of ‘be’

Jobs and occupations: What was he/she? What were they? What does a … do? Who works in/at … and …?

Early childhood – pripoveduj, sprašuj ali odgovarjaj na vprašanja o prejšnjih letih

Last / summer holidays: Where did you go? How did you travel? Where did you stay? What was the weather like? What did you do? Did you have fun? Do you want to go there again?

When did you last … / When was the last time you …? When did you go? Who did you go with? What did you do there? Did you enjoy it? What did you do after the …?

Ask the way / Give directions – povej pot do doma ali pot po načrtu mesta         

Now or usually – ustrezno uporabi sedanjika Present Simple in Present Continuous