Dragi devetošolci, spoštovani starši!

V torek, 19. 3. 2019, bomo na razredni uri (12.45 – 13.30) izpolnjevali vpisne liste za vpis v izbrani program srednje šole.

Podatki, ki jih morate poznati, so naslednji:

  • rojstni podatki, EMŠO,
  • podatki bivanja in telefonski številki staršev,
  • naziv in naslov izbrane srednje šole, naziv programa ter pridobljene izobrazbe .

Vpisni list bodo učenci odnesli domov in ga vrnili podpisanega do 25. 3. 2019. Vpisne liste bomo na šoli priporočeno s povratnico poslali na izbrano srednjo šolo.