Spoštovani starši!

Obveščam vas, da bomo v mesecu aprilu od 15. 4. do  25. 4. 2019 v popoldanskem času (od 17.00 do 19.00 ure) pričeli s praktično vožnjo v prometu. Izvajali jo bomo v industrijski coni na Rakeku (Megadom) pred Alpodom, ki je v neposredni bližini Fragmata Izolirka. V industrijsko cono na Rakeku pripeljite otroka skupaj s kolesarsko opremo.  Učenci bodo razdeljeni po skupinah. V vsaki bo vozilo štiri oz. pet učencev. Naprošam vas, da pregledate, če ima vaš otrok tehnično brezhibno in varno kolo ter čelado. Vsak učenec je dobil poročilo o pregledu kolesa, tako da lahko preverite, ali ima vaš otrok ustrezno opremo. V primeru slabega vremena bo skupina izvajala praktično vožnjo v prometu za vsemi skupinami, ki so bile predhodno razporejene. Razpored skupin visi v obeh učilnicah 5. a in 5. b razreda.

Po opravljenem praktičnem delu v industrijski coni boste skupaj z otrokom prevozili traso od matične šole Rakek do tovarne DS Smith in nazaj. Vaš otrok bo imel že kar nekaj izkušenj iz praktičnega dela, vam pa bom po končani vožnji v industrijski coni izročila napotke k prikazani trasi. Z vašim otrokom boste najmanj 5-krat prevozili pot po prikazani trasi. Priporočam, da vožnje opravite, ko bo na cesti manj prometa. Na priloženem listu boste vodili tudi dnevnik opravljenih voženj. Izpitna vožnja je predvidena maja/začetek junija v nedeljo dopoldne. Dan izvajanja bo znan naknadno. Učenci in starši boste pravočasno obveščeni.

Mentorica: Anita Šen