Stanje prijav ob vpisu v srednjo šolo si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V kolikor je vpisanih več učencev, kot je prostih mest, se predvideva omejitev vpisa.
Da bi izvedeli, na katerem mestu je po zaključenih ocenah 7. in 8. razreda vaš otrok, poglejte na spletno stran izbrane šole ali pokličite svetovalno delavko izbrane srednje šole.

V kolikor je potrebno prijavo prenesti, morate to storiti do 23. 4. 2019. 

Če potrebujete pomoč, se obrnite na šolsko svetovalno delavko Tjašo Prudič.