Struktura glagolskega časa in raba: http://www2.arnes.si/~vmarki1/english/Present_perfect.htm

Preveri, ali razumeš, kaj sporočajo povedi: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar/present-perfect

Vaje za present perfect: https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

Razlaga in vaje za ustrezno rabo present perfect-a in past simple:

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-or-past-simple.html

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs5.htm

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs6.htm