Dogovorili smo se, da imamo ustne predstavitve v četrtek, 16. 5. (razen tistih, ki želijo biti na vrsti v sredo). Sicer pa v sredo, 15. 5., nadaljujemo z rednim ustnim ocenjevanjem. Predure ob sredah in petkih so zaključene.