Poišči neko vedenje, ki je v  neki drugi državi običajno in sprejemljivo, pri nas pa bi bil0 nevljudno, oziroma mi take navade ne poznamo, in bi se lahko osmešili ali osramotili, če (ne) bi naredili tega.