Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina življenja, globalnih problemov …

Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2019/20 Rebeka Škamperle.

V šolskem letu 2019/20 vodimo en potrjen Unesco projekt, ki ga bomo v podprli in osmislili tudi v okviru projekta OBJEM (spodbujanje bralne pismenosti in razvoj slovenščine). Na ta način bo imelo možnost sodelovanja večje število učencev.

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zeliščni koledar

(nacionalni projekt)

 

Marta Čuk

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže

(mednarodni projekt OŠ Griže)

 

Rebeka Škamperle

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

 

Urška Drobnič

Menjaj branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

 

Tjaša Prudič

Moje pravice

(nacionalni projekt OŠ Frana Kranjca)

 

Petra Mikše

Jezero je – jezera ni 2019

(nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana)

 

Irena Peteh Kranjc

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

Svetovni dan Vodja obeležitve
8. september:

Svetovni dan pismenosti

 

E. Baraga, J. Bombač

11. september
Svetovni dan prve pomoči AKTIV OPB
 
21. september
Svetovni dan miru U. Lužar
 
26. september:

Evropski dan jezikov

 

U. Drobnič, A. Šircelj Istenič

10. oktober:

Svetovni dan otroka

 

aktiv OPB, M. Hiti

5. oktober:

Svetovni dan učiteljev

 

aktiv ŠPO

 

Mesec oktober

Mesec šolskih knjižnic

 

L. Sterle

16. oktober
Svetovni dan hrane M. Opeka
21. november
Svetovni dan filozofije N. Škerlj Grat
1. december
Svetovni dan boja proti AIDSu U. Drobnič
3. december:

Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami

aktiv ŠPO
8. marec:

Mednarodni dan žena

U. Lužar
22. marec:

Svetovni dan voda

A. Šen
27. marec:

Svetovni dan gledališča

M. Podobnikar

 

15. april
Svetovni dan mladih prostovoljcev L. Intihar
31. maj:

Svetovni dan športa                                                                       

AKTIV ŠPO

V šolskem letu 2019/20 bomo dali poudarek na UČIMO SE BITI; izvedli bomo tri tabore doživljajske pedagogike, tabor za nadarjene in se vključili v projekt 8 krogov odličnosti.