ODGOVORNOST
fleksibilnost
INTEGRITETA
govori z dobrim namenom
TO JE TO
PREDANOST
napake vodijo k
uspehu

URAVNOTEŽENOST

Te besede smo v petek, 6. septembra 2019, zapisali v 8 krogov odličnosti.

Zakaj? Učencem želimo v letošnjem letu približati vrednote, ki ločijo odlične ljudi od povprečnih in te odlične lastnosti vsakega posameznika učijo biti.

Učiti se biti je tudi najvišji UNESCO cilj. Sporoča nam, kako je pomembno spoznavati in poznati samega sebe in širiti svoje zmožnosti – ustvarjalnosti, svobode in identitete.  Sprejemati se takega, kot si, skrbeti zase tako, da živiš v ravnotežju, vedrini, miru in uspešno rešuješ svoje probleme ter pri tem ne oviraš drugih.

Zapisane lastnosti so lastnosti tistih oseb, ki se zavedajo, kdo so, kakšni so, kaj je njihova vrednost, kako se spoprijemajo z življenjskimi težavami …  Biti odličen pomeni: biti strpen, spoštljiv, se znati obnašati, gojiti pozitiven jezik, biti pripravljen pomagati, ceniti trud odraslih – staršev, učiteljev ter ostalih zaposlenih …

 

Zastavili smo tudi pot sprejemanja in dobrih medosebnih odnosov.

Nekaj fotografij si lahko ogledate TU.