Naša šola se v tem šolskem letu vključuje v dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ ‘Inclusive learning with high expectations’, v katerem sodelujeta tudi Osnovna šola Miroslava Vilharja, Postojna, in Grindskolan, Norrtälje, s Švedske.

Gre za dvoletni projekt, ki se začenja 1. septembra 2019 in zaključuje 31. avgusta 2021. V tem času načrtujemo vrsto aktivnosti in kar štiri mednarodne izmenjave. V prvem letu (šolsko leto 2019/ 20) bomo svoje znanje in strokovna področja izpopolnjevali predvsem učitelji in se konec tega šolskega leta odpravili na Švedsko, v začetku naslednjega pa k nam v goste pridejo učitelji iz Grindskolan, Norrtälje.

V drugem letu se bodo v izmenjavo vključili tudi učenci. Gre predvsem za učence s posebnimi potrebami in tudi oni bodo svoje sodelovanje v projektu nadgradili z mobilnostjo na Švedsko in čez dva meseca gostili svoje švedske vrstnike. Med trajanjem projekta se bomo tesno povezovali z OŠ Miroslava Vilharja Postojna, kjer izvajajo dva programa za učence s posebnimi potrebami.

Glavni cilj projekta je socialna inkluzija in mobilnost otrok s posebnimi potrebami, poleg tega tudi povečanje motivacije za učenje, podpora učiteljem in krepitev učiteljskega poklica, osebnostni razvoj učencev, ki se nanaša na njihovo identiteto, samozavest, učne zmožnosti in učno motivacijo, izboljšanje rezultatov pri posameznih učnih predmetih, razvijanje in krepitev evropske identitete, izboljšanje kompetenc na področju IKT učencev in učiteljev, dobro mednarodno sodelovanje, izboljšanje komunikacijskih spretnosti in pismenosti v tujem jeziku, spoznavanje kulturnih značilnosti in znamenitosti.