Na šoli smo prejšnji teden obeležili svetovni dan miru, ki ga praznujemo 21. 9. Z učenci 3. in 4. razredov na Rakeku in na Uncu smo se pogovarjali o tem, kaj njim predstavlja mir, kako razumejo ta pojem. Svoje želje in razlage so napisali na bele golobčke. Na podružnični šoli na Uncu smo golobčke izobesili v garderobi. Naredili smo tudi plakat z vsemi simboli miru in ga poleg golobčkov izobesili v jedilnico na kozolček. Simboli miru so namreč različni glede na kulturo, verski in družbeni pomen. Najbolj znan je bel golobček z oljčno vejico kot znak miru, sprave, novih začetkov. Vsi dobro poznamo mednarodni simbol treh črt v krogu, ki izhaja iz pomorskega znaka N in D, ga je pa najlažje upodobiti. Manj znani simboli pa so še mavrica, prelomljena puška, pipa miru, ank (obesek), kamen heliotrop in beli mak.

Vsem učencem pa smo dali tudi nalogo – vsaj do konca septembra naj se še bolj posvečajo miru, strpnosti in spoštovanju vseh na šoli. Želimo si, da bi prizadevanje za strpnost, sprejemanje in spoštovanje na naši šoli trajala vse dni v letu in ne le v času pouka.