V ponedeljek, 14. 10. 2019, bodo imeli devetošolci kulturni dan. Odpravili se bomo na Dolenjsko. Ogledali si bomo rojstno hišo in spominsko sobo Primoža Trubarja, izvir reke Krke in Krško jamo ter domačijo Josipa Jurčiča in muzej na prostem v Muljavi.

Odhod izpred šole bo točno ob 8. uri, na postaji na Uncu poberemo učence ob 8.05. Učenci naj pridejo v šolo oz. na postajo pravočasno. Povratek je predviden okoli 14. ure. Malico bomo razdelili pred odhodom, učenci naj prinesejo bidone za pijačo in posodice za malico. S seboj naj imajo tudi zvezek, pisalo in tršo podlago za delovne liste.

Učenci naj bodo primerno oblečeni in obuti (obisk Krške jame).

Stroški kult. dne (vstopnine) znašajo 8 EUR na učenca, tem stroškom se prištejejo še stroški prevoza. Obračun stroškov bo na položnici za mesec oktober 2019. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, se obrnite na šolsko svetovalno delavko, lahko pa za delno sofinanciranje oddate tudi vlogo na šolski sklad Rakec.

Mojca Podobnikar, vodja ekskurzije