V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo se učenci 9. razreda odpravili na ekskurzijo na Dolenjsko, kjer smo spoznali začetke slovenske književnosti. Na začetku smo se odpeljali v Ljubljano, kjer smo pobrali našo vodičko. Nato smo pot nadaljevali proti Rašici pri Velikih Laščah, rojstni vasi začetnika slovenske književnosti, protestantskega duhovnika in avtorja prve slovenske tiskane knjige Primoža Trubarja.

Ko smo prispeli, smo se peš odpravili do muzeja. V spominski sobi smo izvedeli veliko zanimivega o življenju Primoža Trubarja. Rodil se je leta 1508. Šolal se je na Reki, v Salzburgu in na Dunaju. Delal je v Ljubljani, v Italiji, v Trstu in v Nemčiji, kjer je leta 1586 tudi umrl. Trubar je leta 1550 napisal in natisnil prvo slovensko knjigo Katekizem, ki obsega 244 strani. Hkrati s Katekizmom je izdal Abecednik, ki je bil namenjen preprostemu ljudstvu kot pripomoček za učenje branja in pisanja.

Pozneje smo se z avtobusom odpeljali do reke Krke in Krške jame. Krka je kraška reka s 94 km površinskega toka. Je najdaljša povsem slovenska reka. Njen izvir je na nadmorski višini 268 m v Krški jami, njen izliv v Savo pri Brežicah pa na nadmorski višini 139 m, zato je tudi najbolj umirjena reka. V jami smo si ogledali nekaj zelo zanimivih kapnikov in izvedeli, da tam živi kar nekaj jamskih živali, kot sta npr. človeška ribica in netopir podkovnjak. Jamske živali so na življenje v jami prilagojene tako, da imajo zakrnele oči, so majhne in lahko preživijo z majhno količino hrane. Prvi, ki je zabeležil svoj obisk Krške jame, je bil raziskovalec in polihistor Valvasor v drugi polovici 17. stoletja.

Nazadnje smo se odpeljali v vas Muljavo v občini Ivančna Gorica, kjer se je rodil slovenski pisatelj Josip Jurčič. Najprej smo si pogledali video, v katerem smo videli predstavitev celotne posesti Jurčičeve domačije, ki smo si jo pozneje tudi sami ogledali. Celoten muzej obsega rojstno hišo, čebelnjak s panjskimi poslikavami, štalo, terilnice za lan, kozolec, imenovan toplar, gospodarsko poslopje, Krjavljevo kočo ob neposredni bližini naravnega amfiteatra, kjer amaterski igralci iz okoliških krajev vsako poletje izvajajo gledališke uprizoritve Jurčičevih del. Jurčič je bil eden izmed prvih slovenskih časnikarjev in realističnih pisateljev. Njegova znana dela so: Jesenska noč, Domen, Spomin na deda, Kozlovska sodba v Višnji Gori in Deseti brat. Po ogledu še te zanimive domačije in muzeja na prostem smo se vrnili nazaj na Rakek.

 

Katja Marolt, 9. a