Besedilo za zgled, ki ga ni bilo mogoče objaviti v spletni učilnici: Coursework 1_example text