19. novembra smo na OŠ Rakek v sodelovanju z učenci in strokovnimi delavkami z OŠ Miroslava Vilharja Postojna izvedli bazar društev.

Na bazar društev smo s sloganom Prosti čas za vse – TUDI ZAME! povabili društva iz občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Otroci in njihovi starši so spoznali njihove programe in se preizkusili v krajših aktivnostih, ki so jih društva pripravila.

S tem dogodkom smo želeli omogočiti pravičnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami v popoldanske prostočasne dejavnosti, pokazati in dokazati, da se da, hkrati pa s pomočjo brošure Na pomoč opolnomočiti izvajalce društvenih aktivnosti v ravnanju z otroki s posebnimi potrebami ter jih informirati o specifikah posameznih primanjkljajev.

Verjamemo, da je vsak obiskovalec našel zase primerno obliko preživljanja prostega časa, da bo lahko po lastnih zmožnostih razvijal svoje potenciale.

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem društvom, ki so si vzela čas in dogodek prepoznala kot dober način mreženja in širjenja zavedanja o pomenu pravičnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v lokalno skupnost.

Predstavili so se: Balinarsko društvo Tičnica, Društvo SOŽITJE Cerknica, Folklorna skupina KD Rak Rakek, Jamarsko društvo Rakek, Klasje Rakek, Kulturno društvo Rak Rakek, Nogometni klub Cerknica z Ajdo in Živo, Nogometni klub Rakek, Ping pong klub Rakek, Planinsko društvo Cerknica, Prostovoljno gasilsko društvo Rakek, Skavti Cerknica 1, taborniki Rodu jezerska ščuka, Trio odsev,  Voice UP!, in Zavod Vrabec Bloke. HVALA VSEM!