Svetovni dan boja proti AIDSu so na naši šoli obeležili učenci 9. a razreda.

Novembra so o bolezni in trendih prebirali literaturo in objave na spletu ter zbirali podatke za informiranje in ozaveščanje drugih učenec in vseh zaposlenih na šoli. Osredotočili so se na pomembna dejstva in možnosti preprečevanja okužbe. Razveseljujoče je dejstvo, da se je stopnja umrljivosti oseb, okuženih s HIV virusom, v zadnjih letih znižala. Učence so zanimale tudi znane osebnosti, ki so zbolele za to boleznijo in njihove zgodbe. Zbrana besedila so razstavili na vidna mesta po šoli, nekaj najpomembnejših informacij pa v ponedeljek, 2. decembra, povedali v šolski objavi po zvočniku. Ta dan so učiteljem in drugim zaposlenim na šoli ponudili rdečo pentljo, da bi tudi na zunaj izkazali boj proti AIDSu in solidarnost do obolelih.