Svetovalna delavka Tjaša Prudič bo predvidoma do 9. marca 2020 odsotna.

Če imate v tem času kakršnakoli vprašanja, vezana na področje šolske svetovalne službe (vzgojna problematika, učenci s posebnimi potrebami, učne težave, učenci tujci, vpisi …), se lahko za pomoč in informacije obrnete na ravnateljico šole mag. Anito Knez ali pomočnico ravnateljice Anjo Šircelj Istenič.