13. 3. 2020

Učenci, prosim vas, da v naslednjih dveh tednih pregledate v delovnem zvezku poglavje Vesolje in ob priloženih navodilih izdelate seminarsko nalogo z naslovom VESOLJE.

Do 2. 4. 2020 mi jo pošljite na elektronski naslov irena.mele@guest.arnes.si.

Kot vir uporabite Samostojni delovni zvezek za fiziko in gradiva z interneta.

Za vsa dodatna vprašanja sem dosegljiva na priloženem e-naslovu.

Lepo vas pozdravljam, Irena Mele

16. 3. 2020

Datum oddaje seminarske naloge se prestavi za en teden, to je na 2. 4. 2020.

Lp, Irena M.

 

18. 3. 2020

Dodatna navodila za izdelavo seminarske naloge VESOLJE.

Najprej preberite navodila, ki so priložena prispevku z dne 18. 3. 2020.

Seminarsko nalogo napišite v Wordu.

Vsebuje naj :

1. stran – naslov naloge, avtor,…

2. stran – uvod

3. do ? stran – Opišite teme, ki sem jih navedla v navodilih.  Lahko si izberete eno in jo opišete bolj podrobno, ostale na kratko, lahko pišete o vseh naslovih, ki so navedeni.

nova stran – zaključek

nova stran – kazalo

nova stran – viri

nova stran – izjava

Točkovnik, kriteriji,…so zame kot pomoč pri vrednotenju naloge.

Upam, da bo sedaj šlo. 🙂

Lepo vas pozdravljam, Irena Mele